Malpera Fermî ya Şehîdan

PKK İnternet Sitesi

PAJK İnternet Sitesi

Gerilla TV

YJASTAR Sitesi

 

Halkımıza ve Kamuoyuna!

PKK olarak 34. Büyük direniş ve devrim yılını geride bırakarak 35. Zafer yılına doğru gidiyoruz. PKK geride bıraktığı tarihi mirasıyla dünyada eşine ender rastlanılacak bir tecrübeyle en olgun sürecine girmiş bulunuyor. Bu tecrübe ve azimle 35. Yılında Önder APO’nun ve Kürdistan’ın özgürlüğünü elde edeceğine olan inancımız parti ve halk olarak tamdır.

Bu inançla öncelikli olarak Rêber APO’nun, direnişçi halkımızın, kardeş halkların demokratik direnişçi güçlerinin ve de özgürlük mücadelesini büyük inat, dirayet ve iradeyle bugünlere getiren yoldaşların parti bayramını yürekten kutluyoruz.

2012 zafer yılında Kürdistan dağlarında destanlar yazan Eriş, Andok, Arjin Garzan, Mahir Başkale, Celal Başkale, Rojîn Gevda, Mehmet Guyî, Rojhat Batman ve Nergîz Cîzre yoldaşlar şahsında tüm şehitlerimizi minnetle anıyor ve onlara verdiğimiz başarma sözünü bugün vesilesiyle olarak yeniliyoruz.

İmralı direnişi başta olmak üzere dağda, sokakta ve en son olarakta bedenlerini Kürdistan halkının özgürlük yarınları için ölümü yatıran zindanlarda tüm mücadele cephelerinde topyekûn bir direniş içerisinde olundu.

34. PKK yılının da daha önceki yıllarda olduğu gibi Önderlik ve şehitler çizgisinde büyük bir mücadeleyle dolu geçmiş olması bize mutluluk ve moral veriyor. Bu nedenle 34. yıl mücadelesinin yol göstericiliğinde, Önderlik ve parti gerçeğini daha derinden anlamak ve özümsemek ve buna göre mücadele etmek her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

34. yıl gerçeği bize net bir biçimde Önderlik ve PKK gerçeğinin her şeyden önce bir ruh, devrim ve direniş ruhu olduğunu ve bu ruh önünde hiçbir gücün duramayacağını göstermiştir.

“Bu ruh, her türlü zorluğu yenmeyi, her türlü engeli aşmayı ve adeta yoktan var etmeyi içeriyor.

Bu ruh sürekli bir mücadele, değişim ve dönüşüm çağrısı oluyor.

Bu ruh, Haki’ler şahsında Kürdistan’a çağırıyor insanı. Bu ruh Halil Çavgun’ların şahsında APO’cu çizgide partileşmeyi ve direnmeyi emrediyor.

Bu ruh, Mazlum’ların, Hayri’lerin, Ferhat’ların şahsında her türlü faşist soykırımcı gericiliğe karşı son nefesine kadar APO’cu çizgide özgürlük için direnmeyi ve kazanmayı temsil ediyor.

Bu ruh, Agît’lerin, Beritan’ların şahsında gerillalaşmayı ve özgürlük savaşını her alanda geliştirmeyi içeriyor.

Bu ruh, serhildan oluyor; Kürt halkının başta kadınlar ve gençler olmak üzere özgürlük için ayağa kalkışını ifade ediyor.

34. parti yılında da hepimizi cesur, fedakâr kılan, büyük direnişe çeken, her türlü zorluğa ve engele karşı yılmadan savaştıran işte bu APO’cu direnme ruhu oluyor.

Önderlik ve şehitler gerçeğimizin ortaya çıkardığı Kürdistan’da doğruyu, iyiliği ve güzelliği yaratarak yeni bir yaşamın olabileceğini kanıtlayan gerçeklik oluyor.”

Bugün bu ruhla Kürdistan’ın dört parçasında Kürdistan halkı nasıl ki gerillası ve nasıl ki faşizmin zindanlarında tutsak bulanan PKK ve PAJK militanları dimdik ayaktalar ise aynen o düzeyde Kürdistan haklıda dimdik ayakta ve mücadele içerisindedir.

HPG gerillaları olarak 2012 yılında 19 Haziran Oramar-Şitaza ile başlayan, 23 Temmuz’da Şemzinan’da sürdürülen, 4 Ağustos’ta Çele daha gelişkin bir saldırı ruhuna ulaşan Devrimci Halk Savaşımız adım adım tüm Kürdistan’a Botan’a, Amed’e, Bingöl’e, Serhat’a, Dersim’e yayılarak işgalci faşist orduyu felç ederek işlemez hale getirerek biçare bırakmıştır.

Ve bu direniş ruhu herkese göstermiştir ki özgürlük mücadelesini, özgürlük devrimini sonuca götürmede inanılmaz ölçüde fırsatlara ve başarma şansına sahibiz. Bu ise tüm büyük devrimlerin içerisinde geçtiği tarihi moment dedikleri, an’ın ta kendisidir. Devrim yıllarının ta kendisidir.

Özgürlüğü kazanmak, Önder APO’nun ve Kürdistan’ın özgürlüğü temelinde Ortadoğu’nun demokratikleşmesini sağlamak bizim için bir teorik tartışma, bir planlama olmaktan da çıkmış günlük uygulama ile gerçekleştirmemiz gereken pratik görevler haline 34. yılda gelmiştir.

Bu bağlamda Kürt halkı özgürlüğüne giden yolun eşiğine adımını atmıştır. Halkımıza can ve ruh veren Reber APO’nun özgürleşme süreci 2012 devrimci direniş hamlesiyle başlamış bulunuyor. Bunu 2013’de yürüteceğimiz daha yüksek ve direniş ruhuyla doğru sonuca götürmek, zaferle taçlandırmak hepimizin görevidir.

Bu gerçekliği tek bir kelimeyle topyekün Seferberlik olarak ifade edebiliriz. Özgürlük hareketi ve özgürlüğe sevdalı bir halk olarak, seferberlik ruhuyla, seferberlik düzeninde mücadele etmek olarak ifade edebiliriz.

Partimizin 35. yılı özgürlüğü kazanmada, özgürlük mücadelesi yürütmede gerçekten de, kesinlikle bir seferberlik yılı olarak ele alınmayı gerektiriyor.

Özgürlük hareketinin gerillaları olarak bizler üzerimize düşecek olan tüm fedakarlıklara göğüs gereceğimizi açıkça; halkımıza, tüm dünya kamuoyu önünde deklere ediyoruz.

Bizler Kürdistan gerillaları olarak Reber Apo’nun özgürlüğü ve Kürdistan’a Statü hamlesini başarıyla sonuçlandırmak için 2012 yılından gösterdiğimiz performanstan daha yüksek bir performans göstererek, 35. Parti yılına büyük bir seferberlik ruhuyla gireceğimizin sözünü veriyoruz.

Yeniden 34. parti yıldönümünü başta kahraman şehitlerimiz olmak üzere Önderliğimize, Halkımıza ve cephelerde mücadele eden tüm yoldaşlara ve özgürlük savaşçılarına kutlu olsun diyoruz.

HPG güçleri olarak bizler 35. Parti yılında üzerimize düşen tüm görevlerimizi layıkıyla yerine getireceğimize ve özgürlük mücadelesine büyük bir Seferberlik ruhuyla yükleneceğimize söz veriyoruz.

-PKK Şehitleri Ölümsüzdür!

-Yaşasın Devrimci Halk Savaşı Direnişimiz!

-Yaşasın Halkımızın Şanlı Önderi PKK-PAJK

-Bîji Rêber APO!

26 Kasım 2012

HPG Anakarargah Komutanlığı